Close

STATISTICS

Announced network prefixes

Acens

Acens

Adamo

Adamo

AFR-IX

AFR-IX

Aire Networks

Aire Networks

Akamai

Akamai

Altercom 21

Altercom21

Andorra Telecom

Andorra Telecom

Anella Científica

Anella Científica

bitNAP

bitNAP

Byfitel

Byfitel

CDMON

CDMON

Claranet

Claranet

CloudFlare

CloudFlare

Colt Technology Services

Colt Technology Services

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom

e-Ports

e-Ports

Econocom Cloud

Econocom Cloud

Equinix

Equinix

EveryWAN

Eurona

Evolutio Business Connectivity SL

Evolutio

Fibracat

Fibracat

Gamma

Gamma

Google

Google

GRN Serveis Telemàtics

GRN Serveis Telemàtics

Guifinet

guifi.net

Hurricane Electric

Hurricane Electric

Microsoft

Microsoft

NEAR-IP

NEAR-IP

Operadors.cat

Operadors.cat

Orange

Orange

RedIRIS

RedIRIS

Sarenet

Sarenet

Telefónica España

Telefónica España

WARIAN SRL

WARIAN SRL

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya

Acens

Prefix diari

Acens

Prefix setmanal

Acens

Prefix mensual

Acens

Prefix anual

Acens

Adam

Prefix diari

Adam

Prefix setmanal

Adam

Prefix mensual

Adam

Prefix anual

Adam

Adamo

Prefix diari

Adamo

Prefix setmanal

Adamo

Prefix mensual

Adamo

Prefix anual

Adamo

AFR-IX

Daily prefix

AFR-IX

Weekly prefix

AFR-IX

Monthly prefix

AFR-IX

Annual prefix

AFR-IX

Aire Networks

Prefix diari

Aire Networks

Prefix setmanal

Aire Networks

Prefix mensual

Aire Networks

Prefix anual

Aire Networks

Akamai

Prefix diari

Akamai

Prefix setmanal

Akamai

Prefix mensual

Akamai

Prefix anual

Akamai

Altercom21

Prefix diari

Altercom21

Prefix setmanal

Altercom21

Prefix mensual

Altercom21

Prefix anual

Altercom21

Andorra Telecom

Prefix diari

Andorra Telecom

Prefix setmanal

Andorra Telecom

Prefix mensual

Andorra Telecom

Prefix anual

Andorra Telecom

Anella Científica

Prefix diari

Anella Científica

Prefix setmanal

Anella Científica

Prefix mensual

Anella Científica

Prefix anual

Anella Científica

bitNAP

Prefix diari

bitNAP

Prefix setmanal

bitNAP

Prefix mensual

bitNAP

Prefix anual

bitNAP

Byfitel

Daily prefix

Byfitel

Weekly prefix

Byfitel

Monthly prefix

Byfitel

Annual prefix

Byfitel

CDMON

Daily prefix

CDMON

Weekly prefix

CDMON

Monthly prefix

CDMON

Annual prefix

CDMON

Claranet

Prefix diari

Claranet

Prefix setmanal

Claranet

Prefix mensual

Claranet

Prefix anual

Claranet

CloudFlare

Prefix diari

CloudFlare

Prefix setmanal

CloudFlare

Prefix mensual

CloudFlare

Prefix anual

CloudFlare

Colt Technology Services

Prefix diari

Colt Technology Services

Prefix setmanal

Colt Technology Services

Prefix mensual

Colt Technology Services

Prefix anual

Colt Technology Services

CTTI

Prefix diari

CTTI

Prefix setmanal

CTTI

Prefix mensual

CTTI

Prefix anual

CTTI

Deutsche Telekom

Prefix diari

Deutsche Telekom

Prefix setmanal

Deutsche Telekom

Prefix mensual

Deutsche Telekom

Prefix anual

Deutsche Telekom

e-Ports

Prefix diari

e-Ports

Prefix setmanal

e-Ports

Prefix mensual

e-Ports

Prefix anual

e-Ports

Econocom Cloud

Prefix diari

Econocom Cloud

Prefix setmanal

Econocom Cloud

Prefix mensual

Econocom Cloud

Prefix anual

Econocom Cloud

Equinix

Prefix diari

Equinix

Prefix setmanal

Equinix

Prefix mensual

Equinix

Prefix anual

Equinix

everyWAN

Prefix diari

everyWAN

Prefix setmanal

everyWAN

Prefix mensual

everyWAN

Prefix anual

everyWAN

Evolutio Business Connectivity SL

Daily prefix

Evolutio

Weekly prefix

Evolutio

Monthly prefix

Evolutio

Annual prefix

Evolutio

Fibracat

Prefix diari

Fibracat

Prefix setmanal

Fibracat

Prefix mensual

Fibracat

Prefix anual

Fibracat

Gamma

Daily prefix

Gamma

Weekly prefix

Gamma

Monthly prefix

Gamma

Annual prefix

Gamma

Google

Prefix diari

Google

Prefix setmanal

Google

Prefix mensual

Google

Prefix anual

Google

GRN Serveis Telemàtics

Daily prefix

GRN Serveis Telemàtics

Weekly prefix

GRN Serveis Telemàtics

Monthly prefix

GRN Serveis Telemàtics

Annual prefix

GRN Serveis Telemàtics

guifi.net

Prefix diari

guifi.net

Prefix setmanal

guifi.net

Prefix mensual

guifi.net

Prefix anual

guifi.net

Hurricane Electric

Prefix diari

Hurricane Electric

Prefix setmanal

Hurricane Electric

Prefix mensual

Hurricane Electric

Prefix anual

Hurricane Electric

IMI

Prefix diari

IMI

Prefix setmanal

IMI

Prefix mensual

IMI

Prefix anual

IMI

Microsoft

Prefix diari

Microsoft

Prefix setmanal

Microsoft

Prefix mensual

Microsoft

Prefix anual

Microsoft

NEAR-IP

Daily prefix

NEAR-IP

Weekly prefix

NEAR-IP

Monthly prefix

NEAR-IP

Annual prefix

NEAR-IP

Operadors.cat

Prefix diari

Operadors.cat

Prefix setmanal

Operadors.cat

Prefix mensual

Operadors.cat

Prefix anual

Operadors.cat

Orange

Prefix diari

Orange

Prefix setmanal

Orange

Prefix mensual

Orange

Prefix anual

Orange

RedIRIS

Prefix diari

RedIRIS

Prefix setmanal

RedIRIS

Prefix mensual

RedIRIS

Prefix anual

RedIRIS

Sarenet

Prefix diari

Sarenet

Prefix setmanal

Sarenet

Prefix mensual

Sarenet

Prefix anual

Sarenet

Telefónica España

Prefix diari

Telefónica España

Prefix setmanal

Telefónica España

Prefix mensual

Telefónica España

Prefix anual

Telefónica España

Vola

Prefix diari

Vola

Prefix setmanal

Vola

Prefix mensual

Vola

Prefix anual

Vola

WARIAN SRL

Daily prefix

WARIAN SRL

Weekly prefix

WARIAN SRL

Monthly prefix

WARIAN SRL

Annual prefix

WARIAN SRL

Acens

Daily prefix

Acens

Weekly prefix

Acens

Monthly prefix

Acens

Annual prefix

Acens

Adam

Daily prefix

Adam

Weekly prefix

Adam

Monthly prefix

Adam

Annual prefix

Adam

Adamo

Daily prefix

Adamo

Weekly prefix

Adamo

Monthly prefix

Adamo

Annual prefix

Adamo

Aire Networks

Daily prefix

Aire Networks

Weekly prefix

Aire Networks

Monthly prefix

Aire Networks

Annual prefix

Aire Networks

Akamai

Daily prefix

Akamai

Weekly prefix

Akamai

Monthly prefix

Akamai

Annual prefix

Akamai

Altercom21

Daily prefix

Altercom21

Weekly prefix

Altercom21

Monthly prefix

Altercom21

Annual prefix

Altercom21

Andorra Telecom

Daily prefix

Andorra Telecom

Weekly prefix

Andorra Telecom

Monthly prefix

Andorra Telecom

Annual prefix

Andorra Telecom

Anella Científica

Daily prefix

Anella Científica

Weekly prefix

Anella Científica

Monthly prefix

Anella Científica

Annual prefix

Anella Científica

bitNAP

Daily prefix

bitNAP

Weekly prefix

bitNAP

Monthly prefix

bitNAP

Annual prefix

bitNAP

Claranet

Daily prefix

Claranet

Weekly prefix

Claranet

Monthly prefix

Claranet

Annual prefix

Claranet

CloudFlare

Daily prefix

CloudFlare

Weekly prefix

CloudFlare

Monthly prefix

CloudFlare

Annual prefix

CloudFlare

Colt Technology Services

Daily prefix

Colt Technology Services

Weekly prefix

Colt Technology Services

Monthly prefix

Colt Technology Services

Annual prefix

Colt Technology Services

CTTI

Daily prefix

CTTI

Weekly prefix

CTTI

Monthly prefix

CTTI

Annual prefix

CTTI

Deutsche Telekom

Daily prefix

Deutsche Telekom

Weekly prefix

Deutsche Telekom

Monthly prefix

Deutsche Telekom

Annual prefix

Deutsche Telekom

e-Ports

Daily prefix

e-Ports

Weekly prefix

e-Ports

Monthly prefix

e-Ports

Annual prefix

e-Ports

Econocom Cloud

Daily prefix

Econocom Cloud

Weekly prefix

Econocom Cloud

Monthly prefix

Econocom Cloud

Annual prefix

Econocom Cloud

Equinix

Daily prefix

Equinix

Weekly prefix

Equinix

Monthly prefix

Equinix

Annual prefix

Equinix

everyWAN

Daily prefix

everyWAN

Weekly prefix

everyWAN

Monthly prefix

everyWAN

Annual prefix

everyWAN

Fibracat

Daily prefix

Fibracat

Weekly prefix

Fibracat

Monthly prefix

Fibracat

Annual prefix

Fibracat

Google

Daily prefix

Google

Weekly prefix

Google

Monthly prefix

Google

Annual prefix

Google

guifi.net

Daily prefix

guifi.net

Weekly prefix

guifi.net

Monthly prefix

guifi.net

Annual prefix

guifi.net

Hurricane Electric

Daily prefix

Hurricane Electric

Weekly prefix

Hurricane Electric

Monthly prefix

Hurricane Electric

Annual prefix

Hurricane Electric

IMI

Daily prefix

IMI

Weekly prefix

IMI

Monthly prefix

IMI

Annual prefix

IMI

Microsoft

Daily prefix

Microsoft

Weekly prefix

Microsoft

Monthly prefix

Microsoft

Annual prefix

Microsoft

Operadors.cat

Daily prefix

Operadors.cat

Weekly prefix

Operadors.cat

Monthly prefix

Operadors.cat

Annual prefix

Operadors.cat

Orange

Daily prefix

Orange

Weekly prefix

Orange

Monthly prefix

Orange

Annual prefix

Orange

RedIRIS

Daily prefix

RedIRIS

Weekly prefix

RedIRIS

Monthly prefix

RedIRIS

Annual prefix

RedIRIS

Sarenet

Daily prefix

Sarenet

Weekly prefix

Sarenet

Monthly prefix

Sarenet

Annual prefix

Sarenet

Telefónica España

Daily prefix

Telefónica España

Weekly prefix

Telefónica España

Monthly prefix

Telefónica España

Annual prefix

Telefónica España

Vola

Daily prefix

Vola

Weekly prefix

Vola

Monthly prefix

Vola

Annual prefix

Vola