Close

ESTADÍSTICAS

Prefijos redes anunciadas

AFR-IX

AFR-IX

Aire Networks

Aire Networks

Akamai

Akamai

Altercom 21

Altercom21

Andorra Telecom

Andorra Telecom

Anella Científica

Anella Científica

bitNAP

bitNAP

Byfitel

Byfitel

Claranet

Claranet

CloudFlare

CloudFlare

Colt Technology Services

Colt Technology Services

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom

e-Ports

e-Ports

Econocom Cloud

Econocom Cloud

Equinix

Equinix

EveryWAN

Eurona

Evolutio Business Connectivity SL

Evolutio

Fibracat

Fibracat

Google

Google

GRN Serveis Telemàtics

GRN Serveis Telemàtics

Guifinet

guifi.net

Hurricane Electric

Hurricane Electric

Microsoft

Microsoft

NEAR-IP

NEAR-IP

Operadors.cat

Operadors.cat

Orange

Orange

RedIRIS

RedIRIS

Sarenet

Sarenet

Telefónica España

Telefónica España

WARIAN SRL

WARIAN SRL
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya

Acens

Prefix diari

Acens

Prefix setmanal

Acens

Prefix mensual

Acens

Prefix anual

Acens

Adam

Prefix diari

Adam

Prefix setmanal

Adam

Prefix mensual

Adam

Prefix anual

Adam

Adamo

Prefix diari

Adamo

Prefix setmanal

Adamo

Prefix mensual

Adamo

Prefix anual

Adamo

AFR-IX

Prefijo diario

AFR-IX

Prefijo semanal

AFR-IX

Prefijo mensual

AFR-IX

Prefijo anual

AFR-IX

Aire Networks

Prefix diari

Aire Networks

Prefix setmanal

Aire Networks

Prefix mensual

Aire Networks

Prefix anual

Aire Networks

Akamai

Prefix diari

Akamai

Prefix setmanal

Akamai

Prefix mensual

Akamai

Prefix anual

Akamai

Altercom21

Prefix diari

Altercom21

Prefix setmanal

Altercom21

Prefix mensual

Altercom21

Prefix anual

Altercom21

Andorra Telecom

Prefix diari

Andorra Telecom

Prefix setmanal

Andorra Telecom

Prefix mensual

Andorra Telecom

Prefix anual

Andorra Telecom

Anella Científica

Prefix diari

Anella Científica

Prefix setmanal

Anella Científica

Prefix mensual

Anella Científica

Prefix anual

Anella Científica

bitNAP

Prefix diari

bitNAP

Prefix setmanal

bitNAP

Prefix mensual

bitNAP

Prefix anual

bitNAP

Byfitel

Prefijo diario

Byfitel

Prefijo semanal

Byfitel

Prefijo mensual

Byfitel

Prefijo anual

Byfitel

CDMON

Prefijo diario

CDMON

Prefijo semanal

CDMON

Prefijo mensual

CDMON

Prefijo anual

CDMON

Claranet

Prefix diari

Claranet

Prefix setmanal

Claranet

Prefix mensual

Claranet

Prefix anual

Claranet

CloudFlare

Prefix diari

CloudFlare

Prefix setmanal

CloudFlare

Prefix mensual

CloudFlare

Prefix anual

CloudFlare

Colt Technology Services

Prefix diari

Colt Technology Services

Prefix setmanal

Colt Technology Services

Prefix mensual

Colt Technology Services

Prefix anual

Colt Technology Services

CTTI

Prefix diari

CTTI

Prefix setmanal

CTTI

Prefix mensual

CTTI

Prefix anual

CTTI

Deutsche Telekom

Prefix diari

Deutsche Telekom

Prefix setmanal

Deutsche Telekom

Prefix mensual

Deutsche Telekom

Prefix anual

Deutsche Telekom

e-Ports

Prefix diari

e-Ports

Prefix setmanal

e-Ports

Prefix mensual

e-Ports

Prefix anual

e-Ports

Econocom Cloud

Prefix diari

Econocom Cloud

Prefix setmanal

Econocom Cloud

Prefix mensual

Econocom Cloud

Prefix anual

Econocom Cloud

Equinix

Prefix diari

Equinix

Prefix setmanal

Equinix

Prefix mensual

Equinix

Prefix anual

Equinix

everyWAN

Prefix diari

everyWAN

Prefix setmanal

everyWAN

Prefix mensual

everyWAN

Prefix anual

everyWAN

Evolutio Business Connectivity SL

Prefijo diario

Evolutio

Prefijo semanal

Evolutio

Prefijo mensual

Evolutio

Prefijo anual

Evolutio

Fibracat

Prefix diari

Fibracat

Prefix setmanal

Fibracat

Prefix mensual

Fibracat

Prefix anual

Fibracat

Gamma

Prefijo diario

Gamma

Prefijo semanal

Gamma

Prefijo mensual

Gamma

Prefijo anual

Gamma

Google

Prefix diari

Google

Prefix setmanal

Google

Prefix mensual

Google

Prefix anual

Google

GRN Serveis Telemàtics

Prefijo diario

GRN Serveis Telemàtics

Prefijo semanal

GRN Serveis Telemàtics

Prefijo mensual

GRN Serveis Telemàtics

Prefijo anual

GRN Serveis Telemàtics

guifi.net

Prefix diari

guifi.net

Prefix setmanal

guifi.net

Prefix mensual

guifi.net

Prefix anual

guifi.net

Hurricane Electric

Prefix diari

Hurricane Electric

Prefix setmanal

Hurricane Electric

Prefix mensual

Hurricane Electric

Prefix anual

Hurricane Electric

IMI

Prefix diari

IMI

Prefix setmanal

IMI

Prefix mensual

IMI

Prefix anual

IMI

Microsoft

Prefix diari

Microsoft

Prefix setmanal

Microsoft

Prefix mensual

Microsoft

Prefix anual

Microsoft

NEAR-IP

Prefix diari

NEAR-IP

Prefix setmanal

NEAR-IP

Prefix mensual

NEAR-IP

Prefix anual

NEAR-IP

Operadors.cat

Prefix diari

Operadors.cat

Prefix setmanal

Operadors.cat

Prefix mensual

Operadors.cat

Prefix anual

Operadors.cat

Orange

Prefix diari

Orange

Prefix setmanal

Orange

Prefix mensual

Orange

Prefix anual

Orange

RedIRIS

Prefix diari

RedIRIS

Prefix setmanal

RedIRIS

Prefix mensual

RedIRIS

Prefix anual

RedIRIS

Sarenet

Prefix diari

Sarenet

Prefix setmanal

Sarenet

Prefix mensual

Sarenet

Prefix anual

Sarenet

Telefónica España

Prefix diari

Telefónica España

Prefix setmanal

Telefónica España

Prefix mensual

Telefónica España

Prefix anual

Telefónica España

Vola

Prefix diari

Vola

Prefix setmanal

Vola

Prefix mensual

Vola

Prefix anual

Vola

WARIAN SRL

Daily prefix

WARIAN SRL

Weekly prefix

WARIAN SRL

Monthly prefix

WARIAN SRL

Annual prefix

WARIAN SRL

Acens

Prefijo diario

Acens

Prefijo semanal

Acens

Prefijo mensual

Acens

Prefijo anual

Acens

Adam

Prefijo diario

Adam

Prefijo semanal

Adam

Prefijo mensual

Adam

Prefijo anual

Adam

Adamo

Prefijo diario

Adamo

Prefijo semanal

Adamo

Prefijo mensual

Adamo

Prefijo anual

Adamo

Aire Networks

Prefijo diario

Aire Networks

Prefijo semanal

Aire Networks

Prefijo mensual

Aire Networks

Prefijo anual

Aire Networks

Akamai

Prefijo diario

Akamai

Prefijo semanal

Akamai

Prefijo mensual

Akamai

Prefijo anual

Akamai

Altercom21

Prefijo diario

Altercom21

Prefijo semanal

Altercom21

Prefijo mensual

Altercom21

Prefijo anual

Altercom21

Andorra Telecom

Prefijo diario

Andorra Telecom

Prefijo semanal

Andorra Telecom

Prefijo mensual

Andorra Telecom

Prefijo anual

Andorra Telecom

Anella Científica

Prefijo diario

Anella Científica

Prefijo semanal

Anella Científica

Prefijo mensual

Anella Científica

Prefijo anual

Anella Científica

bitNAP

Prefijo diario

bitNAP

Prefijo semanal

bitNAP

Prefijo mensual

bitNAP

Prefijo anual

bitNAP

Claranet

Prefijo diario

Claranet

Prefijo semanal

Claranet

Prefijo mensual

Claranet

Prefijo anual

Claranet

CloudFlare

Prefijo diario

CloudFlare

Prefijo semanal

CloudFlare

Prefijo mensual

CloudFlare

Prefijo anual

CloudFlare

Colt Technology Services

Prefijo diario

Colt Technology Services

Prefijo semanal

Colt Technology Services

Prefijo mensual

Colt Technology Services

Prefijo anual

Colt Technology Services

CTTI

Prefijo diario

CTTI

Prefijo semanal

CTTI

Prefijo mensual

CTTI

Prefijo anual

CTTI

Deutsche Telekom

Prefijo diario

Deutsche Telekom

Prefijo semanal

Deutsche Telekom

Prefijo mensual

Deutsche Telekom

Prefijo anual

Deutsche Telekom

e-Ports

Prefijo diario

e-Ports

Prefijo semanal

e-Ports

Prefijo mensual

e-Ports

Prefijo anual

e-Ports

Econocom Cloud

Prefijo diario

Econocom Cloud

Prefijo semanal

Econocom Cloud

Prefijo mensual

Econocom Cloud

Prefijo anual

Econocom Cloud

Equinix

Prefijo diario

Equinix

Prefijo semanal

Equinix

Prefijo mensual

Equinix

Prefijo anual

Equinix

everyWAN

Prefijo diario

everyWAN

Prefijo semanal

everyWAN

Prefijo mensual

everyWAN

Prefijo anual

everyWAN

Fibracat

Prefijo diario

Fibracat

Prefijo semanal

Fibracat

Prefijo mensual

Fibracat

Prefijo anual

Fibracat

Google

Prefijo diario

Google

Prefijo semanal

Google

Prefijo mensual

Google

Prefijo anual

Google

guifi.net

Prefijo diario

guifi.net

Prefijo semanal

guifi.net

Prefijo mensual

guifi.net

Prefijo anual

guifi.net

Hurricane Electric

Prefijo diario

Hurricane Electric

Prefijo semanal

Hurricane Electric

Prefijo mensual

Hurricane Electric

Prefijo anual

Hurricane Electric

IMI

Prefijo diario

IMI

Prefijo semanal

IMI

Prefijo mensual

IMI

Prefijo anual

IMI

Microsoft

Prefijo diario

Microsoft

Prefijo semanal

Microsoft

Prefijo mensual

Microsoft

Prefijo anual

Microsoft

Operadors.cat

Prefijo diario

Operadors.cat

Prefijo semanal

Operadors.cat

Prefijo mensual

Operadors.cat

Prefijo anual

Operadors.cat

Orange

Prefijo diario

Orange

Prefijo semanal

Orange

Prefijo mensual

Orange

Prefijo anual

Orange

RedIRIS

Prefijo diario

RedIRIS

Prefijo semanal

RedIRIS

Prefijo mensual

RedIRIS

Prefijo anual

RedIRIS

Sarenet

Prefijo diario

Sarenet

Prefijo semanal

Sarenet

Prefijo mensual

Sarenet

Prefijo anual

Sarenet

Telefónica España

Prefijo diario

Telefónica España

Prefijo semanal

Telefónica España

Prefijo mensual

Telefónica España

Prefijo anual

Telefónica España

Vola

Prefijo diario

Vola

Prefijo semanal

Vola

Prefijo mensual

Vola

Prefijo anual

Vola