Close

Monthly Archives: novembre 2022

Presentació de l’evolució dels protocols de xarxa a la Comissió Tècnica

Presentació de Joao Damas (APNIC)

La Comissió Tècnica ha rebut la participació com a ponent de João Luis Silva Damas, de l’Asia Pacific Network Information Centre (APNIC). La presentació, celebrada prèvia a la reunió d’aquesta comissió, tractava aspectes dels protocols de xarxa TCP (Transmission Control Protocol), QUIC (Quick UDP Internet Connections) i l’algoritme BBR de control de congestió de xarxes.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya