Close

Serveis

Route servers

El CATNIX ofereix tres route servers per facilitar l’intercanvi de rutes al punt neutre. Els route servers simplifiquen l’intercanvi d’informació d’encaminament entre els membres i acceleren el procés d’interconnexió per als nous membres.

Mitjançant una sola sessió de BGP (Border Gateway Protocol) amb els route servers es poden fer intercanvis de rutes amb tots els membres que hi participen, eliminant la necessitat d’establir peerings directes entre els membres. Així mateix es poden utilitzar les sessions amb els route servers com a mecanisme de redundància als peerings bilaterals.

El Sistema Autònom (AS) dels route servers del CATNIX és l’AS60082.

Les sessions de peering amb els route servers es poden senyalitzar mitjançant communities per a cada participant. La llista de communities BGP permet als membres del CATNIX controlar la redistribució dels seus anuncis o afegir contingut a les rutes dels seus prefixos.

AccióBGP Standard
Community (RFC 1997)
BGP Extended
Community (RFC 4360)
BGP Large Community
(RFC 8092)
No export65535:65281rt:65281:peer_as65535:65281:peer_as
No advertise65535:65282rt:65282:peer_as65535:65282:peer_as
No anunciar a ningú0:60082rt:0:6008260082:0:0
No anunciar a un peer0:peer_asrt:0:peer_as60082:0:peer_as
Anunciar a un peer60082:client_asnrt:60082:client_asn60082:1:client_asn
Prepend a un peer65511:peer_asrt:65511:peer_as60082:101:peer_as
2 prepends a un peer65512:peer_asrt:65512:peer_as60082:102:peer_as
3 prepends a un peer65513:peer_asrt:65513:peer_as60082:103:peer_as
Prepend a tots65501:60082rt:65501:6008260082:101:0
2 prepends a tots65502:60082rt:65502:6008260082:102:0
3 prepends a tots65503:60082rt:65503:6008260082:103:0

La infraestructura sobre la que es dóna el servei és totalment independent, un route server es basa en un servidor virtual amb el programari BIRD amb aquest adreçament:

  • IPv4: 193.242.98.98/24
  • IPv6: 2001:7f8:2a:0:1:1:6:0082/48

I l’altra és un encaminador físic, Cisco ISR 4431/K9, amb aquest adreçament:

  • IPv4: 193.242.98.103/24
  • IPv6: 2001:7f8:2a:0:1:2:6:0082/48 

El nou route server es basa en un nou servidor virtual amb el programari GoBGPd, amb aquest adreçament:

193.242.98.100/24
2001:7f8:2a:0:2:1:6:82/48

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya