Close

Connecta't

Requisits de connexió

Per connectar-se al CATNIX, l’entitat ha de complir els següents requisits de connexió:

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya