Close

SERVEIS

Diagnosi i recerca

El CATNIX posa a disposició de tots els usuaris un node de la plataforma distribuïda M-Lab (Measurement Lab), per mesurar la connexió, la qualitat i la neutralitat de la xarxa.

El node M-Lab permet que les proves fetes amb les seves eines es facin localment contra el CSUC, amb una latència molt baixa. Una de les més destacades és el test de velocitat i diagnosi NDT (Network Diagnostic Tool).

Totes les dades recopilades pels nodes d’M-Lab són públiques i estan disponibles per a la seva descàrrega, permetent als investigadors fer recerca amb els seus resultats. Les proves també han estat creades amb codi lliure per investigadors.

A més de l’NDT, la plataforma disposa d’altres eines per a mesurar la velocitat, la latència o la inestabilitat. Consulta-les!

M-Lab és un projecte creat per l’Open Technology Institute (OTI) de New America, el Consorci PlanetLab, Google Inc. i investigadors acadèmics.

El CATNIX posa a disposició dels usuaris un sonda de la plataforma distribuïda de mesura RIPE Atlas. Mitjançant aquesta sonda es recull informació, a través de pings i traceroutes, sobre la latència, l’accessibilitat, el servidor DNS arrel més proper, o el temps que triga un paquet enviat des d’un emissor a tornar a aquest mateix emissor (RTT, Round-Trip Time). 

RIPE Atlas facilita la gestió i operació de la xarxa gràcies a la disponibilitat de dades i mapes actualitzats contínuament. L’eina permet dur a terme investigacions i anàlisis, fer diagnòstics i solucionar problemes tècnics.

El CATNIX disposa d’un node del RIPE Routing Information Service (RIS). Aquest servei recopila i emmagatzema dades d’encaminament d’internet (BGP) des de diversos punts neutres de tot el món, entre ells el CATNIX.

Les dades de RIPE RIS es poden consultar des de la interfície RIPEstat, que permet:

  • Esbrinar les modificacions de l’encaminament a la xarxa.
  • Veure i descarregar dades històriques.
  • Fer un seguiment detallat dels canvis per solucionar problemes d’encaminament.
  • Fer mapes de connectivitat.
  • Monitorar prefixes.

Les dades que recull el servei són obertes per permetre que la comunitat en faci recerca.

El CATNIX ofereix una eina per mesurar la qualitat de la connexió a internet de manera fàcil. L’eina proporciona les velocitats de pujada i de baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms). 

L’speedtest del CATNIX està connectat a la infraestructura del punt neutre permetent la realització de proves de rendiment de xarxa de l’usuari. Les entitats connectades al CATNIX poden afegir un iframe a les seves pàgines per incloure-hi l’speedtest del CATNIX.

Pels participants al punt neutre, l’accés al test de velocitat serà el més curt i sense congestió. 

Vols comprovar la qualitat de la teva connexió? 

El CATNIX controla de manera contínua el tràfic de la capa 2 a la plataforma de peering a través de mostres de tràfic broadcast i flooded.

Ho fa a través de l’eina IXP-Watch, creada pel LINX. L’eina genera alertes quan es produeix una de les següents condicions: ARP excessiu, tràfic excessiu capturat, Spanning Tree, absència de tràfic IP/IPv6 (per exemple CDP), Multicast / Tràfic dirigit a 255.255.255.255 – DHCP/OSPF/IGP, etc., Stray SNMP.

També genera informes amb el nombre de consultes ARP, ARP per minut, paquets IPv4, paquets IPv6, paquets ICMP, paquets d’absència d’IP, ARPs Sponged i Dead BGP Peers.

L’eina Looking Glass permet la consulta interactiva dels encaminadors del CATNIX i és molt útil per al seguiment de problemes d’encaminament des de qualsevol dispositiu.

La interfície permet executar una sèrie de comandes, com ara traceroute, realitza mapes de rutes (bgpmap) i fa consultes “whois” per donar informació sobre rutes i sistemes autònoms. També disposa d’un històric de comandes.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya