Close

Connecta't

Tarifes

Quota d'alta

200
  • Quota d'alta

1 Gbps

170
  • Quota mensual d'operació i manteniment

2 Gbps

315
  • Quota mensual d'operació i manteniment

5 Gbps

360
  • Quota mensual d'operació i manteniment

10 Gbps

450
  • Quota mensual d'operació i manteniment

20 Gbps

1.000
  • Quota mensual d'operació i manteniment

50 Gbps

1.500
  • Quota mensual d'operació i manteniment

100 Gbps

1.900
  • Quota mensual d'operació i manteniment

Quota d'activació d'una VLAN​

118,88 €

Quota mensual per ranura

34,09 €

Les xarxes connectades al CATNIX podran disposar de ports addicionals a la mateixa seu amb un descompte a la quota d’operació d’un 30%.

A l’emplaçament ubicat a les instal·lacions del CSUC, la quota d’operació i manteniment dóna dret a 4 ranures; les addicionals es facturen a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada, fins a la 30a.

 

Tots els preus esmentats en aquest apartat són amb IVA exclòs. 

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya