Close
Near IP

Near IP amplia la connexió fins als 10 Gbps

L'empresa de telecomunicacions Near IP, connectada al CATNIX des de juliol d'aquest any, ha ampliat la seva velocitat de connexió dels 5 Gbps als 10 Gbps actuals. Near IP es connecta a través del node de bitNAP, un dels tres emplaçaments que té el CATNIX.

Near IP es dedica a l’establiment i explotació de xarxes públiques de telecomunicacions, incloent-hi la prestació de servei de línies susceptibles d’arrendament, l’adquisició, tinença, explotació i cessió d’actius, etc.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya