Close

Monthly Archives: març 2012

IECISA es connecta al CATNIX

Compañía Informática El Corte Inglés, coneguda com IECISA, s’ha connectat amb una velocitat d’accés de 10 Mbps i un port de 100 Mbps al commutador a traves de l’ubicació de Campus Nord. Amb la incorporació d’IECISA, el CATNIX compta amb 26 membres entre operadors, proveïdors de serveis d’internet i xarxes acadèmiques.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya