Close

Serveis

Servidor NTP

El CATNIX compta amb dos servidors de temps NTP (Network Time Protocol) de Meinberg. L’NTP s’utilitza per a la sincronització horària de dispositius.

Els servidors NTP del CATNIX es troben a dues de les ubicacions del punt neutre. Ambdós utilitzen sortides a internet diferenciades i en cas de fallada a un dels enllaços o els servidors, s’utilitza l’altre. 

Es tracta de dispositius de cronometratge d’alta precisió. Seguint el sistema jeràrquic i semicapa de fonts de temps utilitzat pels NTP, els dos Meinberg del CATNIX actuen com a Stratum 0/1, on 0 és el rellotge de referència, i se sincronitzen amb els satèl·lits amb els que tenen visibilitat en cada moment (entre 3 i 8).

Les entitats connectades al CATNIX poden sincronitzar els seus servidors NTP (Stratum 2), des dels que sincronitzen tots els seus dispositius.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya