Close

Monthly Archives: octubre 2015

RIPE Training Courses

Del 4 al 6 de novembre, RIPE NCC organitza, amb la col·laboració del CSUC, tres formacions presencials d’un dia de durada cadascuna. Aquests cursos se celebraran a la Sala de Formació del CSUC, situada a l’edifici Annexus, carrer Gran Capità s/n de Barcelona.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya