Close

EL CATNIX

Sobre el CATNIX

El punt neutre a Barcelona des del 1999

El CATNIX és la infraestructura d’intercanvi de tràfic a Barcelona per a operadors, proveïdors de serveis d’internet, de continguts, xarxes socials, empreses de telefonia mòbil, de hosting, proveïdors de serveis al núvol i xarxes acadèmiques i de recerca.

Gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), és una infraestructura neutra, redundant i d’alta disponibilitat per a l’intercanvi del tràfic. Amb una experiència de més de 20 anys treballant amb els operadors i proveïdors a Catalunya, el CATNIX és el punt neutre de referència a la ciutat de Barcelona.

Un punt neutre local, amb coneixement del mercat local

Per facilitar a les empreses la seva connexió, el CATNIX disposa de tres ubicacions a Barcelona.

Qualitat, eficiència i resiliència

El CATNIX permet a les empreses connectades millorar la seva qualitat de servei, amb una plataforma de peering local distribuïda per intercanviar tràfic amb la mínima latència. També proporciona una sèrie de serveis com DNS arrel (root servers), servidors de rutes (route servers), tests de diagnosi de xarxa, tests de velocitat, eines de monitoratge com ara Looking Glass o Peering matrix, etc.

A més, com a organització sense ànim de lucre, el CATNIX inverteix en la millora dels serveis que ofereix a les entitats connectades i en les condicions de connexió per incentivar la connexió tant de les empreses locals com internacionals.

Soci fundador de l’associació europea de punts neutres Euro-IX

Com a soci fundador de l’associació europea de punts neutres Euro-IX, nascuda el 2001, el CATNIX té una clara vocació de col·laboració amb la resta de punts neutres internacionals per a la compartició d’experiències i la millora de l’intercanvi de tràfic. També col·labora amb altres associacions, com ara RIPE NCC, per al bon funcionament d’internet, i el grup d’operadors de xarxa espanyols ESNOG, per millorar la coordinació entre xarxes i l’intercanvi de coneixement.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya