Close

Monthly Archives: abril 2013

Test de velocitat per mesurar la qualitat de la connexió a internet

El Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) ofereix un test de velocitat gratuït per a mesurar la qualitat de la connexió a internet sense complicacions per a l’usuari. L’eina facilita les velocitats de pujada i baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms). La velocitat de la connexió, però, dependrà de factors externs a la pròpia línia (tallafocs, espies, antivirus…) i d’altres components de la xarxa.

Read More

Rèpliques dels servidors L, F, J i .com i .net, al CATNIX

El Punt Neutre d’Internet a Catalunya, CATNIX, disposa de diferents rèpliques del servidor d’arrel de domini (DNS) amb l’objectiu de garantir el servei en cas d’atacs de denegació del servei distribuït (DDoS). A més, d’aquesta manera s’aconsegueix millorar el temps de resposta de les consultes al DNS i s’augmenta, també, la seguretat.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya