Close
Presentació de Joao Damas (APNIC)

Presentació de l’evolució dels protocols de xarxa a la Comissió Tècnica

La Comissió Tècnica ha rebut la participació com a ponent de João Luis Silva Damas, de l'Asia Pacific Network Information Centre (APNIC). La presentació, celebrada prèvia a la reunió d'aquesta comissió, tractava aspectes dels protocols de xarxa TCP (Transmission Control Protocol), QUIC (Quick UDP Internet Connections) i l'algoritme BBR de control de congestió de xarxes.

“La capa cuatro”, nom de la ponència de João Luis, mostra en el punt actual en què les aplicacions web ofereixen servei, l’objectiu de millora en el rendiment percebut per persones usuàries d’aplicacions web, i les eines que es poden implementar per complir amb l’objectiu.

La presentació, difosa per Microsoft Teams, va tenir lloc a l’edifici Annexus del CSUC el divendres dia 25 a les 11.30 h, abans de l’inici de la reunió de la 47a Comissió Tècnica.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya