Close

Contacte

Contacte tècnic

Per a les incidències que es produeixin fora de l’horari laboral, cal trucar al número de telèfon proporcionat a l’entitat quan es connecta al CATNIX. L’horari laboral, que es regeix pel calendari festiu de Barcelona, és el següent: de la segona quinzena de setembre a la primera quinzena de juny, de 9.00 a 18.00 hores de dilluns a dijous; i divendres, de 9.00 a 14.30 hores. De la segona quinzena de juny a la primera quinzena de setembre, de 8.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres.

Contacte comercial

Contacte financer

Contacte premsa

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya