Close

Informació tècnica

Condicions tècniques d’ús

Hi ha tràfic que pot ser perillós pel CATNIX i els seus membres. És per aquest motiu que el CATNIX supervisa el compliment per part dels membres d’una sèrie de condicions.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya