Close

Test de velocitat per mesurar la qualitat de la connexió a internet

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) ofereix un test de velocitat gratuït per a mesurar la qualitat de la connexió a internet sense complicacions per a l'usuari. L'eina facilita les velocitats de pujada i baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms). La velocitat de la connexió, però, dependrà de factors externs a la pròpia línia (tallafocs, espies, antivirus...) i d'altres components de la xarxa.

Entre els avantatges d’aquest test, destaca la seva independència de l’operador que proveeix la connexió a internet, així com la seva ubicació al punt neutre, la qual cosa proporciona una mínima latència. L’eina també disposa d’una interfície amigable i ràpida.

El programari està desenvolupat per Ookla, una companyia nord-americana establerta el 2006 i capdavantera en aplicacions de mesura d’amplada de banda i diagnòstic de xarxa.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya