Close

Dia Mundial d’IPv6

El dimecres 8 de juny va ser el Dia Mundial d'IPv6. Proveïdors d'internet i de continguts i entitats d'arreu del món van participar en aquesta iniciativa organitzada per la Internet Society. Així, aquestes institucions van tenir el seu web principal disponible en IPv6 per defecte (registre AAAA del DNS), que també va funcionar en IPv4 com a segona opció (registre A). Aquesta acció va servir no només per donar una major difusió a IPv6, sinó que a més va permetre provar el protocol i detectar possibles problemes de configuració.

L’antic CESCA va participar en aquesta iniciativa amb el seu web corporatiu i el del CATNIX en IPv6. Aquests webs així com altres serveis (NTP, DNS, proxy, e-mail…) quedaran permanentment en IPv6 i IPv4.

S’ha creat una eina per tal que els usuaris puguin comprovar en quin estat es troba la seva connexió. Aquesta eina també informa de si es disposa o no d’IPv6: test-ipv6.anella.cesca.cat.

Està previst que només un petit percentatge d’usuaris tingui problemes de connectivitat. En cas que volguéssiu accedir a alguna pàgina web que només està disponible en IPv6, si no disposeu d’aquest protocol podeu utilitzar el proxy del CSUC, que pot fer consultes IPv4 i IPv6: proxy.cesca.cat, port 8080.

Si voleu posar en marxa IPv6 a la vostra institució, podeu sol·licitar adreces a ac-noc@suport.cesca.cat.

Podeu trobar la llista d’altres institucions participants a http://worldipv6day.org/participant-websites/index.html i altres iniciatives http://www.rediris.es/actividades/ipv6day/cuadro_de_honor.html.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya