Close

Habilitat un nou port per a la connexió de BT Telecomunicaciones al CATNIX

S'ha habilitat un nou port a 1 Gbps per a la connexió de BT Telecomunicaciones al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX), que usarà per dirigir el seu tràfic de la resta de l'Estat. BT disposa també d'un punt d'accés al CATNIX a una velocitat de 155/100 Mbps.

BT és una de les principals empreses internacionals de serveis de comunicacions a empreses, i atén les necessitats de clients a més de 170 països. Entre les seves principals activitats hi ha la prestació de serveis de telefonia fixa, banda ampla, móbils i productes de televisió, així com serveis de connexió a internet. És el proveïdor de serveis de comunicacions més gran al Regne Unit.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya