Close

Ampliació del commutador a Telvent a 18 ports a 1 Gbps

El commutador Catalyst 4507R-E ubicat a l'emplaçament de Telvent ha estat ampliat amb 12 ports a 1 Gbps, de manera que ara disposa de 18 ports de fibra a 1 Gbps. Aquesta ampliació era necessària, ja que amb les darreres ampliacions i connexions d'entitats al node de Telvent s'havia exhaurit el nombre de ports disponibles per a noves connexions a 1 Gbps.

Aquest commutador disposa, a més, de fonts d’alimentació i supervisores redundants 6-E amb capacitat de commutació de 320 Gbps i 48 ports Ethernet 10/100/1.000 Mbps.

L’ampliació s’ha realitzat aprofitant les tasques programades de manteniment per traslladar els equips de comunicacions a una gàbia de 8 m², més àmplia que l’espai que es disposava a la sala.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya