Close

bitNAP es connecta al CATNIX

bitNAP s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) a 1 Gbps. Des d'aquest mes d'octubre, bitNAP esdevé també un punt de connexió al CATNIX, juntament amb el de Campus Nord i itconic.

bitNAP, que es connecta al CATNIX des de les seves instal·lacions, és un proveïdor de centres de dades (CPD) totalment neutral, ja que no depèn de cap proveïdor de xarxa ni de programari ni de maquinari. Aquest fet fa que a través de bitNAP es pugui accedir al més ampli ventall de proveïdors per seleccionar la connectivitat adequada i usar diferents operadors per establir redundàncies, garantint així la robustesa i la reducció de costos.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya