Close

Daily Archives: 10/10/2016

bitNAP es connecta al CATNIX

bitNAP s’ha connectat al Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) a 1 Gbps. Des d’aquest mes d’octubre, bitNAP esdevé també un punt de connexió al CATNIX, juntament amb el de Campus Nord i itconic.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya