Close

Sered, nou membre del CATNIX

L'11 d'octubre, Sered s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) a 1 Gbps. La connexió s'ha efectuat des de bitNAP, el nou punt de connexió al CATNIX.

Sered és un proveïdor de serveis d’allotjament web, servidors virtuals i dedicats administrats. Des de 2013 forma part de la companyia Xtudio Networks i ofereix els seus serveis a particulars, pimes i grans empreses.

Amb Sered, el CATNIX compta amb 27 membres.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya