Close

S’amplien les funcionalitats del servei de Looking Glass

S'han ampliat les funcionalitats del Looking Glass amb la incorporació d'IPv6 i l'adició de noves comandes com 'show ip bgp' en IPv4 o 'show bgp summary' en IPv6. El Looking Glass permetia fins ara executar només comandes com ping (eina de diagnòstic en xarxes que comprova l'estat de la connexió) o traceroute (eina de diagnòstic en xarxes que permet seguir la pista dels paquets que van des d'un punt de xarxa a un altre), cap a adreces de les entitats connectades al CATNIX.

Looking Glass és una utilitat de gran ajuda en la resolució de problemes operacionals en entorns de xarxa, especialment els implicats en connectivitat i encaminament entre proveïdors, ja que permet tenir una visió de les polítiques d’encaminament d’aquests respecte a les seves xarxes. Aquesta característica permet a un proveïdor portar a terme un diagnòstic més complet del problema sense haver de contactar amb el centre d’operació de xarxa d’un altre proveïdor.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya