Close

guifi.net es connecta al CATNIX

guifi.net s'ha connectat amb un accés d'1 Gbps i un port de 100 Mbps al commutador a través de la ubicació de Telvent. Amb la incorporació de guifi.net, el CATNIX compta amb 25 membres entre operadors i proveïdors de serveis d'internet.

guifi.net és una plataforma de col·laboració en R D I que té com a finalitats, entre d’altres, fomentar el desenvolupament de les xarxes i les infraestructures obertes d’informació i comunicació, amb vocació universal i no discriminatòria; el dret universal a la comunicació i la informació; el dret a estàndards tecnològics oberts; la recerca avançada en l’àmbit de les xarxes i les infraestructures obertes i la generació de plataformes de col·laboració i participació entre la societat civil, el sector públic i el privat.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya