Close

Adamo es connecta al CATNIX

Adamo Telecom Iberia s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) amb un accés d'1 Gbps i un port d'1 Gbps al commutador a través de la ubicació de Telvent.

Adamo és una empresa privada constituïda com a operadora de telecomunicacions, que té la seva seu a Barcelona i proporciona serveis d’accés a internet a molt alta velocitat mitjançant xarxes FTTH (Fiber To The Home).

Amb la incorporació d’Adamo, que va signar el conveni d’adhesió el passat 19 d’octubre, el CATNIX compta amb 24 membres entre operadors i proveïdors de serveis d’internet.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya