Close

guifi.net amplia la seva connexió al CATNIX

guifi.net ha ampliat el seu port de connexió al commutador de Telvent al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) a 1 Gbps. guifi.net es va connectar al CATNIX al gener de 2011 amb un accés d'1 Gbps i un port de 100 Mbps al commutador.

guifi.net té com a finalitat, entre d’altres, fomentar el desenvolupament de les xarxes i les infraestructures obertes d’informació i comunicació, amb vocació universal i no discriminatòria; el dret universal a la comunicació i la informació; el dret a estàndards tecnològics oberts; la recerca avançada en l’àmbit de les xarxes i les infraestructures obertes i la generació de plataformes de col·laboració i participació entre la societat civil, el sector públic i el privat.

La Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net es va crear a l’any 2008, és una entitat d’interès general sense ànim de lucre que promou projectes de cooperació per al desenvolupament de les infraestructures i recursos de telecomunicacions, mitjantçant iniciatives com el Bottom-Up Broadband presentat a l’Agenda Digital Europea 2020.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya