Close

El fundador i president de l’ISC, Paul Vixie, visita la rèplica del servidor arrel F instal·lada al CATNIX

El fundador i president de l'ISC, Paul Vixie, ha visitat el CATNIX per conèixer la rèplica del servidor arrel F, una de les dues que hi ha a l'Estat espanyol, aprofitant l'estada per una conferència seva a Barcelona.

El CATNIX allotja des de l’any 2005 una rèplica del servidor arrel de noms F, gestionat per la institució nord-americana Internet Systems Consortium (ISC). Aquesta rèplica permet augmentar la qualitat de servei en la millora del temps de resposta per les consultes al servidor de noms (DNS), així com incrementar la seguretat, ja que garanteix el servei en cas d’atacs de denegació de servei distribuït (DDoS).

El DNS és un dels pilars d’internet i es basa en una estructura jeràrquica, on milions de servidors al món tenen part de la informació necessària perquè el sistema funcioni. L’arrel del sistema està integrada per 13 servidors, els quals són anomenats amb les primeres 13 lletres de l’abecedari (de la A a la M). D’aquests servidors arrel, tots iguals entre ells, 10 es troben als Estats Units, mentre que només dos estan a Europa i un al Japó. El reduït nombre d’aquests servidors arrel i l’elevada concentració als EUA es tradueix en una debilitat quant a seguretat i estabilitat, especialment pel que fa als atacs DDoS. És per aquest motiu que disposar de rèpliques distribuïdes arreu del món és de vital importància per millorar la seguretat i disponibilitat d’aquest servei fonamental pel funcionament de la xarxa, ja que quan el DNS no funciona o es degrada el seu accés, les aplicacions habituals (web, correu, etc.) es veuen inutilitzades o penalitzades. Actualment, hi ha 51 rèpliques del servidor F al món, una desena d’elles a Europa.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya