Close
Operadors.cat amplia la seva connexió a 20 Gbps

Operadors.cat es connecta al CATNIX

El 21 de maig, Operadors.cat s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) amb una velocitat de 10 Gbps a través del node d'Equinix.

Operadors.cat és un grup d’operadors de telecomunicacions d’arreu de Catalunya (Delinternet, Goufone, Iguana i XTA) que ofereix serveis d’internet, telefonia fixa i telefonia mòbil en les seves respectives zones d’influència.

El seu objectiu comú és facilitar l’accés a internet de qualitat al territori reduint la bretxa digital en zones rurals, d’accés deficitari o inexistent, així com oferir alternatives de qualitat i sobirania tecnològica a les ciutats.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya