Close

El CATNIX renova el servidor arrel de noms J

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) ha renovat la rèplica del servidor arrel de DNS (Domain Name System) J, gestionada per VeriSign Inc. El nou servidor és un Dell PowerEdge R640 que conté, a més del servidor arrel J, la rèplica del .com i el .net.

Els servidors DNS constitueixen un dels pilars d’internet, i és que contenen la informació necessària perquè el sistema funcioni. A tot el món n’hi ha 13, dels quals 10 es troben als Estats Units, dos a Europa i un al Japó. La concentració en un territori pot generar problemes de seguretat i estabilitat, especialment pel que fa a atacs de DDoS. És per això que existeixen les rèpliques distribuïdes arreu del món, com la que s’acaba de renovar ara al CATNIX. D’aquesta manera, quan el DNS no funciona o se’n degrada l’accés, la rèplica assegura la disponibilitat del servei pel funcionament de la xarxa sense que la qualitat se’n vegi afectada.

A banda del servidor de noms J, el CATNIX també posa a disposició dels seus usuaris les rèpliques dels servidors arrel de DNS F, K i L, així com les rèpliques del .com, .net, .cat i .es. Per a més informació, consulta els servidors arrel de noms disponibles!

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya