Close
Actualitzacio "El meu portal"

Nova versió de “El meu portal” al CATNIX

El CATNIX ha actualitzat la versió del programari "El meu portal", una intranet que els participants al punt neutre utilitzen per accedir a serveis i informació d'interès.

Des de “El meu portal” es poden consultar estadístiques, mapes d’utilització del CATNIX, la matriu de peering (Peering Matrix), l’actualització automàtica de filtres MAC, informació de configuració dels servidors DNS arrel i els servidors de ruta i els nivells d’utilització de serveis com el test de velocitat o el Looking Glass.

Amb aquesta actualització, s’ha modificat la interfície gràfica de les persones usuàries, s’han solucionat alguns bugs de la versió anterior i s’ha incrementat la flexibilitat en l’extracció de dades. A “El meu portal” del CATNIX s’hi pot accedir a través del servei de federació d’identitats per a la comunitat universitària i de recerca UNIFICAT.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya