Close
CT49-Presentació NetworkHero

Celebrat un taller sobre automatització de xarxes

La Comissió Tècnica del CATNIX s'ha reunit el 24 de novembre per celebrar la seva 49a reunió.

Com ja és habitual, abans de la reunió s’ha desenvolupat una xerrada, enguany en modalitat de taller, i que ha girat entorn l’automatització de xarxes per part de NetworkHero. La informació sobre el taller “Network automation today: challenges, approaches, tools“, incloent el codi i les demostracions, es pot consultar en obert.

La presentació del taller per part de NetworkHero també es pot recuperar en línia.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya