Close

Nova rèplica del servidor arrel L

S'ha posat en operació una rèplica del servidor arrel L gestionada per l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). En concret, al CSUC s'ha instal·lat un servidor Dell PowerEdge R410 per proveir aquesta rèplica.

Amb aquesta rèplica del servidor arrel L, la del servidor arrel F, gestionada per l’Internet Systems Consortium, i les dels servidors arrel J, .com i .net, gestionades per VeriSign, ja existents, es millora el temps de resposta de les consultes al DNS (Servidor de Noms) i s’incrementa la seguretat, ja que es garanteix el servei en cas d’atacs de denegació de servei distribuït (DDoS).

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya