Close

Ampliació de la connexió entre els dos commutadors del CATNIX

El passat 20 de juliol es va ampliar l'enllaç entre els dos commutadors de la xarxa, instal·lats a cada un dels seus emplaçaments, Campus Nord (CSUC-CN) i Telvent (CSUC-T) d'1 a 2 Gbps.

La infraestructura de xarxa del CATNIX consisteix en dos commutadors Cisco Catalyst 4507R-E, a on es connecten els equips de les entitats que hi pertanyen. Mitjançant aquests dos commutadors, el CATNIX ofereix als seus membres la possibilitat de fer intercanvis privats, a banda de l’intercanvi comú del punt neutre. Aquest increment en la capacitat de connexió entre els dos commutadors permet a les institucions connectades intercanviar un major volum de tràfic.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya