Close

Eurona, nou membre del CATNIX

El 2 d'agost Eurona s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) amb una velocitat de 10 Gbps a través d'Itconic, una de les tres ubicacions del punt neutre.

Eurona és un operador de telecomunicacions, multiconnexions i serveis d’internet. Proporciona accés a internet a través de satèl·lit, Wimax i xaxes de telefonia mòbil 4G a particulars i empreses, entre d’altres serveis.

Amb Eurona, el CATNIX compta amb 34 membres, 11 d’ells connectats a 10 Gbps.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya