Close

El test de velocitat del CATNIX, es renova

Ja està disponible la nova actualització del test de velocitat del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX), un servei gratuït i disponible al seu web, que permet mesurar la qualitat de la connexió a internet de manera fàcil pels usuaris, proporcionant les velocitats de pujada i de baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms), a més d'informació sobre el proveïdor i un gràfic de l'evolució del test.

En aquesta ocasió, Ookla, l’empresa nord-americana desenvolupadora del programari que usa el test de velocitat del CATNIX, ha actualitzat el seu font-end (el programari que actua d’interfície entre l’usuari i el test) per fer-lo compatible amb HTML5.

Altres millores que incorpora aquesta actualització són l’eliminació del Flash, que molts navegadors no suporten i que alhora facilita el seu ús en dispositius mòbils. A més, es poden compartir els resultats dels tests via xarxes socials (Twitter i Facebook) o copiar l’enllaç amb els resultats. Permet també una personalització manual, proporciona una imatge més moderna, clara i intuïtiva i s’adapta a l’idioma configurat al navegador de manera automàtica. Tot i no estar disponible encara en català, Ookla té previst incloure aquest idioma en futures actualitzacions.

Cal destacar que com el servidor que allotja el test també s’ha anat actualitzant automàticament, ja permet fer tests de fins a 1 Gbps de velocitat.

Un dels avantatges que ofereix el test de velocitat als membres del CATNIX vers altres de similars és la seva independència de l’operador que proveeix la connexió a internet. Un altre és la seva ubicació al punt neutre, que proporciona una mínima latència.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya