Close

En marxa el nou route-server del CATNIX

El Punt Neutre d’Internet a Catalunya ha posat en producció un nou servidor de rutes (route-server) per facilitar als nous membres la posada en marxa ràpida al punt neutre; a més de permetre també establir sessions de peering BGP bilaterals amb cadascun dels seus participants.

El route-server ofereix als membres del CATNIX la possibilitat de modificar la manera com es comporta, mitjançant la utilització de communities. Així mateix, un membre pot decidir si accepta totes les rutes del route-server o només una part.

El tràfic entre membres que fan peering al route-server no passa a través d’aquest, sinó que és directe entre els membres. Els route-servers anuncien les rutes d’un membre a un altre per simplificar la configuració dels membres que ho desitgin.

A més, el route-server pot utilitzar-se com a backup en cas de manteniment o problemes amb alguna altra sessió BGP.

El nou route-server del CATNIX es basa en una plataforma Bird i el seu Sistema Autònom és l’AS60082.

En cas que vulgueu utilitzar-lo, poseu-vos en contacte amb catnix@suport.csuc.cat.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya