Close

Ampliada la capacitat de connexió del seu encaminador de serveis

S'ha ampliat la capacitat de connexió de l'encaminador de serveis del CATNIX al commutador de Campus Nord per absorbir la creixent demanda de tràfic existent.

Així, la capacitat de connexió de l’encaminador de serveis amb el commutador de Campus Nord, que abans era de 4 ports d’1 Gbps, ara és de 6 ports d’1 Gbps agregats.

D’altra banda, cal destacar que el tràfic commutat al CATNIX ha fet un rècord i ja sobrepassa els 10 Gbps.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya