Close

Altecom amplia la seva connexió al CATNIX

Altecom, el proveïdor de serveis d'internet, ha ampliat la velocitat de connexió al commutador del CATNIX de 100 Mbps a 1 Gbps, traslladant la seva connexió del Campus Nord a Telvent, la segona ubicació del punt neutre.

A Telvent, Altecom té una velocitat de connexió de 2 Gbps amb un equipament nou, un Mikrotik CCR-1036.

Altecom (Alta Tecnología en Comunicaciones) és un proveïdor de serveis d’internet que té com a objectiu cobrir les necessitats de les empreses i entitats pel que fa a les comunicacions entre les seves xarxes informàtiques, estudiant les seves necessitats i oferint en cada cas la millor solució.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya