Close

Adam, Sarenet i Nexica es traslladen a Telvent

Els tres proveïdors de serveis d'internet (ISP) Adam, Sarenet i Nexica han traslladat la seva connexió del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) a Telvent, el punt alternatiu de connexió al punt neutre. Adam i Sarenet, que abans disposaven d'una connexió de 100 Mbps, ara es connecten Telvent a 1 Gbps. D'altra banda, Nexica manté la seva connexió de 100 Mbps.

Telvent és un punt alternatiu de connexió al CATNIX per afavorir la connexió d’operadors i proveïdors d’internet que per proximitat prefereixin connectar-se a les seves instal·lacions. Dels 20 operadors i ISP presents al CATNIX, 10 ho fan a través d’aquesta altra ubicació.

 

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya