Close

Test de velocitat, nou servei

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) disposa d'un nou servei, el test de velocitat que permet mesurar la qualitat de la connexió a internet de manera fàcil pels usuaris, proporcionant les velocitats de pujada i de baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms).

La velocitat d’aquesta connexió depèn dels diversos components que formen part de la xarxa i també d’altres factors externs a la pròpia línia, com és el cas de programari maliciós o espia, tallafocs, antivirus…

Un dels avantatges que ofereix aquest test de velocitat instal·lat al CATNIX és la seva independència de l’operador que proveeix de la connexió a internet. Un altre és la seva ubicació al punt neutre, que proporciona una mínima latència. A més, disposa d’un interfícies amigable i ràpida.

El programari, molt estès arreu del món, ha estat desenvolupat per Ookla, una companyia nord-americana fundada el 2006 capdavantera en aplicacions de mesura d’amplada de banda i diagnòstic de xarxa.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya