Close

T-Systems amplia la seva connexió

T-Systems ha ampliat la velocitat de connexió al Punt Neutre d'Internat a Catalunya (CATNIX) de 100 Mbps a 1 Gbps.

T-Systems, que es connecta al CATNIX a través d’Itconic, es dedica a gestionar una infraestructura global de xarxes i centres de dades per a sistemes TIC i ofereix els seus serveis a multinacionals i organismes públics.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya