Close

Presentació: RIPE NCC Routing Information Service

Aquesta presentació, a càrrec de Colin Petrie, de RIPE NCC, tractarà sobre el RIPE Routing Information Service (RIS), una eina d'utilitat per esbrinar les modificacions de l'encaminament a la xarxa que permet veure i descarregar dades històriques i fer un seguiment detallat dels canvis per solucionar problemes d'encaminament, fer mapes de connectivitat, monitorar prefixes, etc.

Les dades, que són obertes a la comunitat, serveixen també per fer recerca acadèmica. En concret, a la presentació tractarà la història del servei RIPE RIS, el seu disseny actual, les operacions que porta a terme i l’anàlisi de resultats.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya