Close

NTT, nou membre del CATNIX

NTT Communications s’ha connectat al Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) a una velocitat de 10 Gbps. La connexió al punt neutre s’efectua des del node d’Itconic.

Aquest proveïdor de serveis de telecomunicacions ofereix una àmplia varietat de solucions TIC innovadores i globals, incloent serveis cloud, de xarxa i seguretat; per ajudar els clients a treballar ràpidament, enfortir la seva competitivitat, entrar en nous mercats i desenvolupar nous negocis.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya