Close
Near IP a 20 Gbps

Near IP amplia la connexió al CATNIX a 20 Gbps

Des del mes d'agost, l'empresa de telecomunicacions Near IP ha ampliat la seva velocitat de connexió al CATNIX dels 10 Gbps als 20 Gbps actuals. Near IP es connecta a través del node de bitNAP, un dels tres emplaçaments que té el CATNIX.

Near IP es dedica a l’establiment i explotació de xarxes públiques de telecomunicacions, incloent-hi la prestació de servei de línies susceptibles d’arrendament, l’adquisició, tinença, explotació i cessió d’actius, etc.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya