Close

L’IMI, nou membre del CATNIX

L'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona (IMI) s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) amb una velocitat d'accés d'1 Gbps.

L’IMI, que accedeix al CATNIX des del node d’Itconic, és un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona que té per objectiu subministrar tots els serveis de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i als organismes i les empreses públiques que en depenen.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya