Close

L’Anella Científica amplia la seva connexió

L'Anella Científica ha ampliat la seva connexió al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) de 10 a 20 Gbps.

D’aquesta manera, s’aconsegueix augmentar el tràfic de dades en aquest punt de l’àmbit territorial català.

Aquesta xarxa de telecomunicacions creada el 1993 i gestionada pel CSUC, actualment aplega més de 80 institucions connectades, vinculades al món d’R+D+I com ara universitats, centres de recerca o hospitals.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya