Close

Guifi.net amplia la seva connexió

El 27 de novembre guifi.net ha ampliat la seva connexió d'1 a 2 Gbps mitjançant el commutador d'Itconic (abans Telvent).

Aquesta xarxa de telecomunicacions es va connectar al CATNIX el mes de gener de 2011 amb un port de 100 Mbps i va ampliar la seva connexió a 1 Gbps el gener de 2013.

La fundació guifi.net és una entitat sense ànim de lucre i d’interès general que promou el desenvolupament d’una xarxa de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya