Close

El CTTI amplia la seva connexió

El 22 de novembre, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) ha ampliat la seva velocitat de connexió d'1 a 20 Gbps.

El CTTI, que s’hi connecta des del node d’Itconic, és un organisme públic que integra tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l’administració catalana en una única estructura. Per tant, el CTTI és el responsable de garantir la direcció, planificació, gestió i control dels sistemes d’informació i dels serveis de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Alhora que dissenya, construeix, coordina i desplega els projectes que la Generalitat li encarrega per desenvolupar i fer créixer la Societat del Coneixement.

Del total del membres del CATNIX, el CTTI ha estat el primer en connectar-se a 20 Gbps i altres 12 membres ho fan a 10 Gbps.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya