Close
#EmQuedoACasa

Continuïtat dels serveis i suport del CATNIX

Al CSUC també #EmQuedoACasa. Una mesura amb la qual volem contribuir a la nostra seguretat i la de la ciutadania, alhora que garantim la continuïtat tant dels serveis i el suport que proporcionem a la universitat i la recerca com a les entitats connectades al Punt Neutre d'Internet de Catalunya (CATNIX).

Els diferents mecanismes de monitoratge i auditoria ens ajuden a mantenir la qualitat de servei al punt neutre en els estàndards habituals. El nostre equip està al vostre servei perquè puguem tirar endavant amb normalitat.

Si teniu qualsevol consulta, continuem a prop de tots vosaltres a través dels canals habituals:

Service desk

catnix@suport.csuc.cat

93 205 6464

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya